środa, 16 lipca 2014

Zachęcenie dziecka do jedzenia

Masz w domu niejadka i nie wiesz już jak go zachęcić do jedzenia? Zacznij gotować kolorowo! Im bardziej wesołe potrawy będziesz podsuwała maluchowi, tym z większą chęcią po nie sięgnie. Spróbuj, a być może skończy się etap marudzenia przy jedzeniu?
Twoje dziecko może marudzić w kuchni z wielu powodów. Nie tylko dlatego że coś mu nie smakuje (a musisz to uszanować, przecież sama nie wszystko lubisz), ale również dlatego że podsuwasz mu nieciekawe wizualnie dania. Dzieci są wzrokowcami - im coś jest bardziej kolorowe, tym większą zwracają na to uwagę. Spróbuj więc przestawić się w na kolorową kuchnię, a nie będziesz miała problemu z zachęceniem dziecka do jedzenia!

Czekoladowe naleśniki

Naleśniki uwielbia większość dzieci, ale jeśli twoje marudzi lub mówi, że nie będzie jadło "tego samego", zafunduj mu czekoladowe naleśniki. Sposób przyrządzenia jest bardzo prosty - wystarczy do ciasta naleśnikowego dodać łyżkę kakao. Naleśniki nadziej ulubionymi owocami twojego dziecka i niskosłodzonym dżemem. Taki kolorowy i smakowicie wyglądający przysmak z pewnością zachęcidziecko do jedzenia!

Warzywne przekąski w papierze ryżowym

To tak kolorowe danie, że nie ma dziecka, które by nie zwróciło na nie uwagi. W dodatku bardzo proste w przygotowaniu - wystarczy namoczyć na chwilę w wodzie papier ryżowy (do kupienia w większych supermarketach) i włożyć do niego różne warzywa. Możesz je wcześniej podpiec w piekarniku, ale możesz również wykorzystać surowe. W papier ryżowy zawiń marchewkę, paprykę, rzodkiewkę, sałatę - wybierz takie warzywa, które lubi twoje dziecko. Dobierz je tak, żeby całość była jak najbardziej kolorowa, a z pewnością zachęcisz dziecko do jedzenia!

Sałatka owocowa

To powinien być stały element dziecięcego menu. Każde dziecko powinno jeść dużo owoców, postaraj się więc je dawać jak najczęściej. Maluch może jednak marudzić, jeśli dostaje samego banana albo samo jabłko, które nie mają zachęcającego wyglądu. Przyrządź mu kolorową sałatkę, a z pewnością nie będziesz musiała zachęcać dziecka do jedzenia.

Krem z zielonego groszku z miętą

Jeśli twoje dziecko nie chce jeść zup, zaskocz je, podając mu zielony krem z grzankami. Każde dziecko lubi grzanki, dodanie ich do zupy może być sposobem na zachęcenie dziecka do jedzenia. Zielony kolor kremu będzie dodatkową atrakcją - jeśli masz w domu przedszkolaka, obejrzyj z nim Shreka, a później powiedz, że dziś na obiad będzie zupa shrekowa. Pamiętaj, że mama w kuchni musia działać tak, jak najlepszy sprzedawca - wybierać takie argumenty, które zachęcą dziecko do jedzenia przyrządzonego dania.

Pizza z parmeńską szynką i ananasem

Dzieci uwielbiają pizzę. Zamawiając ten przysmak w pizzerii, nigdy nie wiesz, co dokładnie się w nim znajduje, jakiego sera użył kucharz, jak wyrobił ciasto, czy kawałki wędliny, które miały być szynką, rzeczywiście nią są itp. Najlepiej będzie, jeśli sama w domu przyrządzisz pizzę, a jeśli dziecko ci w tym pomoże, upieczesz dwie pieczenie na jednym ogniu. Własnoręcznie robiąc ciasto i dodając zdrowe dodatki (prawdziwy sos pomidorowy, mozarellę zamiast sera żółtego, dużo zielonych warzyw itp.), będziesz miała pewność, że karmisz malucha zdrowo. Taka kolorowa pizza z pewnością zachęci dziecko do jedzenia!

Artykuł pochodzi ze strony: http://www.mjakmama24.pl/kuchnia/zywienie-dziecka/brak-apetytu/jak-zachecic-dziecko-do-jedzenia-5-pomyslow-na-kolorowe-dania-film,197_5774.html


wtorek, 15 lipca 2014

10 gadżetów, które pomogą znieść trudy podróży z dzieckiem

Zwykle długie podróże kojarzą z wielogodzinnym męczącym siedzeniem w samochodzie. Jeśli jadą z nami dzieci to pewnie będą się nudzić co wyjazdu może zrobić piekło. Ale nie musi tak być. Oto lista gadżetów, które pomogą dorosłym i dzieciom łatwiej znieść trudy podróży.

Maty masujące
Maty masujące na fotele, sprawiają, że w momencie zmęczenia lub ścierpnięcia, możemy włączyć lekkie wibracje masujące, które pozwolą się zrelaksować i usuną ból. Można dzięki niej poczuć się jak w luksusowej limuzynie. Ważne żeby mata taka była odpowiednio dobrana i właściwie założona .
Osłona na szyję  
Kolejny gadżet sprawiający, że podróż staje się mniej męcząca, to poduszka dmuchana dla pasażerów, zakładana na kark. Zapobiega ona bólom szyi. Ten element wpływa również na komfort kierowcy. Pozwala uniknąć irytujących narzekań pasażerów, którym doskwiera długa podróż samochodem. To wszystko wpływa na bezpieczeństwo jazdy. Poirytowany kierowa, popełnia błędy, a zmęczony i ścierpnięty, może ich popełnić jeszcze więcej.
Dodatkowe lusterko wewnętrzne
Jadąc w dłuższą podróż z dziećmi warto zamontować dodatkowe lusterko wsteczne, dzięki któremu można bez odwracania głowy obserwować małych pasażerów siedzących z tyłu. W czasie jazdy chcemy wiedzieć co robią dzieci siedzące na tylnej kanapie, czy są bezpieczne czy zasnęły. To oznacza, że wielu kierowców często odwraca głowę tracąc z oczu drogę, po której jedzie. To może doprowadzić do wypadku, a lusterko jest w stanie temu zapobiec. Niektóre samochody są fabrycznie wyposażane w tego typu udogodnienia. Lusterko składana zamontowane jest w suficie pojazdu.
Lodówka samochodowa
Jadąc w podróż zabieramy często jedzenie i napoje. Warto mieć ze sobą małą lodówkę samochodową w której można schować napoje i jedzenie. To sprawi że nawet w czasie długiej jazdy w upale możemy delektować się chłodnymi napojami i świeżym jedzeniem, nie ryzykując niestrawności czy zatruć pokarmowych.
Dodatkowe gniazdka elektryczne
Wo­zi­my w sa­mo­cho­dach coraz wię­cej róż­nych urzą­dzeń elek­trycz­nych. Tym­cza­sem w sa­mo­cho­dzie mamy jedno lub dwa gniaz­da po­zwa­la­ją­ce na pobór prądu. W ta­kiej sy­tu­acja z pew­no­ścią po­trzeb­ny jest roz­dzie­lacz prądu, czyli pro­ste urzą­dze­nie po­zwa­la­ją­ce na pod­łą­cze­nie do jed­ne­go gniazd­ka kilku urzą­dzeń elek­trycz­nych. Bez niego w trak­cie jazdy mo­że­my sta­nąć wobec wy­bo­ru czy wy­łą­czyć GPS, lo­dów­kę, ta­blet czy może matę ma­su­ją­cą.
Organizer na drobne przedmioty
W ka­bi­nie sa­mo­cho­du nie po­win­no się prze­wo­zić przed­mio­tów które w cza­sie na­głe­go ha­mo­wa­nia czy ko­li­zji mogą ude­rzyć ja­dą­cych i wy­rzą­dzić im krzyw­dę. W nie­któ­rych oko­licz­no­ściach, jak choć­by da­cho­wa­nie po­jaz­du, nie­bez­piecz­ne mogą być nawet ołó­wek czy pusz­ka z na­po­jem. By temu za­po­biec, warto wozić w sa­mo­cho­dzie or­ga­ni­zer, czyli od­po­wied­ni sys­tem półek i wie­sza­ków po­zwa­la­ją­cych bez­piecz­nie prze­wo­zić roz­ma­ite drob­ne przed­mio­ty po­trzeb­ne w po­dró­ży.
Jonizator  powietrza
Kli­ma­ty­za­cja służy do wy­chła­dza­nia ka­bi­ny po­jaz­du w trak­cie jazdy. Jed­nak oprócz AC warto mieć też w aucie jo­ni­za­tor po­wie­trza, który po włą­cze­niu, emi­tu­je jony ujem­ne , po­zy­tyw­nie wpły­wa­ją­ce na sa­mo­po­czu­cie i kon­cen­tra­cję za kie­row­ni­cą
Pochłaniacze niemiłych zapachów
Wo­recz­ki fo­lio­we w rolce „Bag It” są łatwe do za­mon­to­wa­nia i po­chła­nia­ją za­pa­chy. Szcze­gól­nie po­le­ca­ne są kiedy w sa­mo­cho­dzie po­dró­żu­ją dzie­ci  wy­ma­ga­ją­ce jesz­cze zmia­ny pie­lu­chy. Do wo­recz­ka ta­kie­go można rów­nież scho­wać inne śmie­ci np. po­zo­sta­ło­ści po owo­cach które wo­żo­ne w ka­bi­nie emi­tu­ją nie­mi­łe za­pa­chy.
Sakwa na zabawki
W cza­sie po­dró­ży z dziec­kiem, ważne jest żeby się nie nu­dzi­ło. Ina­czej mały pa­sa­żer szyb­ko się zmę­czy i znuży. W ta­kich sy­tu­acjach dzie­ci pła­czą lub ma­ru­dzą co bar­dzo utrud­nia pro­wa­dze­nie. By temu za­po­biec, na przed­nim fo­te­lu można za­mon­to­wać osło­nę na fotel z kie­sze­nia­mi, gdzie dziec­ko znaj­dzie ulu­bio­ne dro­bia­zgi: kred­ki, kar­tecz­ki , małe za­baw­ki, czy gry elek­tro­nicz­ne . Przy oka­zji osło­ni­my fotel przed za­bru­dze­nia­mi.
Jonizator  powietrza
Kli­ma­ty­za­cja służy do wy­chła­dza­nia ka­bi­ny po­jaz­du w trak­cie jazdy. Jed­nak oprócz AC warto mieć też w aucie jo­ni­za­tor po­wie­trza, który po włą­cze­niu, emi­tu­je jony ujem­ne , po­zy­tyw­nie wpły­wa­ją­ce na sa­mo­po­czu­cie i kon­cen­tra­cję za kie­row­ni­cą
Pochłaniacze niemiłych zapachów
Wo­recz­ki fo­lio­we w rolce „Bag It” są łatwe do za­mon­to­wa­nia i po­chła­nia­ją za­pa­chy. Szcze­gól­nie po­le­ca­ne są kiedy w sa­mo­cho­dzie po­dró­żu­ją dzie­ci  wy­ma­ga­ją­ce jesz­cze zmia­ny pie­lu­chy. Do wo­recz­ka ta­kie­go można rów­nież scho­wać inne śmie­ci np. po­zo­sta­ło­ści po owo­cach które wo­żo­ne w ka­bi­nie emi­tu­ją nie­mi­łe za­pa­chy.
Sakwa na zabawki
W cza­sie po­dró­ży z dziec­kiem, ważne jest żeby się nie nu­dzi­ło. Ina­czej mały pa­sa­żer szyb­ko się zmę­czy i znuży. W ta­kich sy­tu­acjach dzie­ci pła­czą lub ma­ru­dzą co bar­dzo utrud­nia pro­wa­dze­nie. By temu za­po­biec, na przed­nim fo­te­lu można za­mon­to­wać osło­nę na fotel z kie­sze­nia­mi, gdzie dziec­ko znaj­dzie ulu­bio­ne dro­bia­zgi: kred­ki, kar­tecz­ki , małe za­baw­ki, czy gry elek­tro­nicz­ne . Przy oka­zji osło­ni­my fotel przed za­bru­dze­nia­mi.
Podpórki i stoliki 
Jest kilka drobnych rzeczy, które sprawia, że podróż dla dzieci staje się mniej męcząca. Podpórka na nagi mocowana na fotelik, powoduje, nie cierpną nogi i dziecko nie kopie w oparcie fotela przed sobą. Stolik podróżny dla dziecka, położony na nogach ułatwia rysowanie, granie, czytanie książek. Osłony przeciwsłoneczne na szyby, chronią przed szybkim nagrzaniem, a jednocześnie przed szkodliwym promieniowaniem UV. Dzięki temu maluch będzie mniej zmęczony jazda nawet na długi dystans.

Artykuł pochodzi ze strony: http://dzieckowpodrozy.onet.pl/10-gadzetow-ktore-pomoga-zniesc-trudy-podrozy/jz2t1